Labürint

Labürindis kõndimine aitab psühholoogiliselt, emotsionaalselt ja vaimselt. Enne labürinti sisenemist võib palvetada, sulgeda silmad ja mõelda küsimusele, millele otsid vastust, labürindi keskel võib mediteerida.

Labürinti saab kasutada tervendamiseks, eesmärgi seadmiseks, loovuse arendamiseks, oma küsimustele vastuse leidmiseks.

Pane labürint enda heaks tööle. Mida teadlikumalt Sa kõndimist ette valmistad, seda sügavam ja transformeerivam on kogemus.

Ettevalmistuseks võib olla lühike peatus enne labürinti sisenemist, hingamine ja selgus eesmärgis, milleks kõnd on ette võetud. Ettevalmistus võib olla ka mitmepäevane mõtiskelu.

Teadvustatud kavatsuslik kõnd käivitab labürindi väe. Kavatsus võib olla küsimus, lausung, afirmatsioon või mõni märksõna. Kavatsuse vägi ei seisne mitte sõnades, vaid teadlikus valikus ja kõnnis.

Mõned võimalikud kavatsused:

 • Palve kellegi või mingi olukorra lahenduse eest. Võib palvetada või kellelegi valgust ja armastust saata.
 • Sünnipäev või tähtpäev – võib mõelda möödunule või seada eluks uusi eesmärke. Emotsiooni või seisundi, nagu näiteks tänu, kaotusvalu, segadus, hirm või andestamine, lahtiseletamine.
 • Partnerluse teema – soov suhet parandada, soov leida juhiseid suhte mõistmiseks ja olukorra hindamiseks, ülevaate saamiseks suhte arenguvõimalustest.
 • Vaimsuse küsimus – võimaluste otsimine mõistmise, usalduse ja armastuse taastamiseks.
 • Vastuse otsimine küsimustele „Millist tööd soovin teha?“, „Kas antud töö pakub mulle täielikku rahuldust, kasutab minu tugevaid külgi ja eeliseid?“, „Miks ma tööd ei leia?“
 • Labürint on suurepärane paik loomingulise projekti avamiseks.
 • Mingi sündmus, elumuutus – suhte alustamine või lõpetamine partneri, töö, kooli, eluetapiga.

Tõe tsüklid

 • Kuula labürindi tõde selle kohta, mis on juhtunud.
 • Austa kogemuse õppetundi/teadmist (teadvusta endale kogemuse väärtus).
 • Võta saadud õppetund omaks. See ei ole sugugi kerge. Võta endale vastutus oma valiku eest. Võta vastu oma valikust tulenevad muutused.
 • Näe või taju antud kogemusest tuleneda võivat sisemist head ja positiivset võimalust.
 • Kuula harmooniat – me oleme alati seal, kus olema peame. Usalda oma sisetunnet. Tea, et me teame alati.
 • Armasta tingimusteta. Armasta ka iseennast tingimusteta.
 • Usalda oma intuitsiooni, sest see aitab meil endas leida just selle, mida meil hetkel on vaja hetkel teada.
 • Taha elada elutões.
 • Tööta loovalt. See on parim viis olla produktiivne, vastata oma isiklikele vajadustele ja tähelepanu asjadelt kõrvale viia.
 • Kõnni tões. Kõnni rahulikult. Tõmba ligi positiivset energiat ja vabasta see, mis vajab vabastamist.
 • Täna tervendamise ja terviklikuks saamise eest. Ühine nendega, kes meid armastavad.
 • Loomulikult võid lisaks ülaltoodule kasutada labürindi kõndi teiste hetkel oluliste teemade lahendamiseks. Teele asudes esita küsimus ja tagasiteel saad vastuse.

Meeldivat kõndi.

Labürindi kõnnis ei ole õiget ega valet viisi. Mine lihtsalt sisse ja järgi rada. Kõik, mis edasi saab, sõltub sinu suhtumisest. Kõnd võib olla rõõmus või sünge, mõtlik või palvetamine. Võid sellesse suhtuda kui kõnnimeditatsiooni.

Täiskasvanud on labürindis üldiselt tõsised. Lapsed jooksevad või mänglevad.

Labürinti minnes võid iga kord erineva suhtumise valida. Võid olla tõsine, mänglev või palvetav. Kuula muusiakt või laula. Palveta valjusti. Kõnni üksi või koos teistega. Vaata taevast, kuulata loodust. Age eelkõige pööra tähelepanu oma kogemusele.

Mõned üldised juhised:

 • Keskendumine: peatu ja oota sissekäigul. Rahune ja keskendu. Võid teha kummarduse, noogutada või kuidagi teisiti labürinti või kõndi tervitada.
 • Kogemus: kõnni eesmärgiga. Jälgi protsessi. Kui oled keskele jõudnud, jää mõneks ajaks sinna, keskendu hetkeks. Asu tagasiteele, kui selleks valmis oled.
 • Väljumine: pööra end taas labürindi poole. Täna või lõpeta kõnd nii, nagu sulle õige tundub.
 • Mõtisklus: pärast labürindikõndi mõtle kogemusele, mile said. Võid ka kõnni päevikut pidada.
 • Kõnni sageli.

Üks labürindi variant on Chartres’i labürint. Loe lähemalt siit.